Všetky príspevky za uplynulé roky si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Dátum Meno a priezvisko Suma    
  2014      
Január        
2.1.2014. Adriana Bacigálová 5 €    
2.1.2014. Anna Vyžinkárová 10 €    
3.1.2014. Kristína Hanzeliková 6,15 €    
7.1.2014. Michaela Vápeníková 10 €    
7.1.2014. Danial Obert 10 €    
8.1.2014. Andrea Šablová 15 €    
8.1.2014. Antónia Janacová 15 €    
8.1.2014. Adriana Bacigálová 5 €    
8.1.2014. Karolína Štefanová 15 €    
9.1.2014. Katarína Balážová 10 €    
10.1.2014. Zuzana Gráczová 10 €    
10.1.2014. Ivana Kreháková 20 €    
11.1.2014. Ivana Kreháková 50 €    
13.1.2014. Ladislav Kittel 10 €    
15.1.2014. Rastislav Petrech 10 €    
15.1.2014. Jarmila Novodomská 10 €    
15.1.2014. Ladislav Zakhariás 20 €    
16.1.2014. Ján Hutta 15 €    
16.1.2014. Jozef Pavlák 20 €    
20.1.2014. Eva Krekovičová 20 €    
20.1.2014. Ľudmila Petrovičová 10 €    
20.1.2014. Anna Ráczová 8 €    
21.1.2014. Lucia Miková 7 €    
26.1.2014. Adriana Gogová 10 €    
28.1.2014. Richard Petrech  15 €    
31.1.2014. Viktor Záležák 10 €    
  Spolu: 346,15 €    
         
Február        
1.2.2014. Martina Poulová 40 €    
1.2.2014. Anna Vyžinkárová 10 €    
6.2.2014. Mária Medvecká 20 €    
7.2.2014. Adriana Bacigálová 5 €    
7.2.2014. Katarína Balážová 10 €    
10.2.2014. Zuzana Gráczová 10 €    
11.2.2014. Veronika Šulanová 10 €    
12.2.2014. Jarmila Novodomská 10 €    
13.2.2014. Ladislav Kittel  10 €    
14.2.2014. Antónia Janacová 15 €    
15.2.2014. Rastislav Petrech 10 €    
17.2.2014. Ján Hutta 15 €    
20.2.2014. Lucia Miková 7 €    
21.2.2014. Ladislav Zakhariáš 10 €    
26.2.2014. Adriana Gogová 10 €    
26.2.2014. Richard Petrech  15 €    
  Spolu: 207 €    
         

Marec

       
2.3.2014         Vyžínkárová Anna          10 €    
5.3.2014 Eva Krekovičová 15 €    
7.3.2014 Pargačová Ivana  15 €    
7.3.2014 Katarína Balážová 10 €    
7.3.2014 Bacigalová Adriana 5 €    
13.3.2014 Novodomská Jarmila 10 €    
15.3.2014 Petrech Rastislav 10 €    
17.3.2014 Ing. Hutta Ján 15 €    
18.3.2014 Gráczová Zuzana 10 €    
19.3.2014 Janáčová Antónia 15 €    
20.3.2014 Miková Lucia 10 €    
20.3.2014 Pecár Anton 15 €    
26.3.2014 Gogová Adriana  10 €    
26.3.2014 Štefanová Karolína 10 €    
26.3.2014 Petrech Richard 15 €    
31.3.2014 Michálková Gizela 15 €    
                             Spolu: 185 €    
         
Apríl
 
       
1.4.2014 Zuzana Krištofová 10 €    
1.4.2014 Trampolínky LV 50 €    
1.4.2014 Vargová Lenka 5 €    
2.4.2014 Dovalová Katarína 11 €    
2.4.2014 Chmela Štefan 5 €    
2.4.2014 Jurigová Jana 5 €    
2.4.2014 Patrik Neuenfeldt 50 €    
2.4.2014 Ráczová Anna 6 €    
2.4.2014 Výžinkárová Anna 10 €    
3.4.2014 Medvecká Mária 25 €    
3.4.2014 Ábelovská Simona  3,14 €    
3.4.2014 Rusnáková Eva 30 €    
4.4.2014 Andrejkovicsová Alexandra 10 €    
4.4.2014 Galko Stanislav 10 €    
4.4.2014 Naďová Elena 10 €    
7.4.2014 Kováčiková Jaroslava 35 €    
7.4.2014 Palgutová Mária 50 €    
8.4.2014 Bacigalová Adriana 5 €    
9.4.2014 Balážová Katarína 10 €    
9.4.2014 Havranová Svetlana  100 €    
9.4.2014 Ing. Filipová Eva  25 €    
10.4.2014 Havran Blanka 100 €    
10.4.2014 Novodomská Jarmila 10 €    
14.4.2014 Weberová Miriam 25 €    
14.4.2014 Hajková Eliška 25 €    
15.4.2014 Petrech Rastislav 10 €    
15.4.2014 Sečánska Zuzana 10 €    
15.4.2014 Ordoghová Alena  15 €    
15.4.2014 Szondi Ladislav 20 €    
16.4.2014 Janáčová Antónia 15 €    
16.4.2014 Ing. Hutta Ján 15 €    
17.4.2014 Havalová Veronika 20 €    
17.4.2014 Jurigová Jana 5 €    
17.4.2014 Smugalová Eva 10 €    
22.4.2014 Lamperová Miriam 20 €    
22.4.2014 Štefanová Karolína  10 €    
22.4.2014 Cserheliyová Kamila 8 €    
22.4.2014  Pecár Anton 10 €    
23.4.2014 Miková Lucia 7 €    
24.4.2014 Jančová Alena  10 €    
26.4.2014 Gogová Adriana 10 €    
28.4.2014 Petrech Richard 15 €    
30.4.2014 Štefanová Karolína 5 €    
30.4.2014 Jurigová Jana 5 €    
30.4.2014 Vaňeková Martina 10 €    
                     Spolu: 840,14 €    
         
Máj        
2.5.2014 Lucia Šebeňová 10 €    
4.5.2014 Natália Petruchová 8 €    
4.5.2014 Mudr.Anna Vyžinkárová     10€    
7.5.2014 Adriana Bacigalová 5€    
9.5.2014 Katarína Balážová 10€    
9.5.2014 Patrik Neuenfeldt 50€    
12.5.2014 Miriam Lamperová 15€    
12.5.2014 Jarmila Novodomská 10€    
12.5.2014 Peter Bystranský 50 €    
14.5.2014 Antónia Janáčová 15€    
14.5.2014 Mag.Sylvia Michalová 70€    
15.5.2014 Rastislav Petrech 10€    
16.5.2014 Ing. Ján Hutta 15€    
16.5.2014 Eva Smugalová 10€    
20.5.2014 Lucia Miková 7€    
26.5.2014 Adriana Gogová 10€    
27.5.2014 Richard Petrech 15€    
30.5.2014 Martin Pekarek 10€    
30.5.2014 Zuzana Melíšiková-predajňa krásne veci a zákaznící 20€    
 

Spolu:

350€    
         

Jún

       
1.6.2014 Mudr.Anna Vyžínkarová 10€    
3.6.2014 Michaela Kováčiková 40 €    
3.6.2014 Zuzana Hečková 20€    
3.6.2014 Zuzana Čierna 20€    
3.6.2014 Jana Jurigová 10€    
4.6.2014 Michaela Holmanová 5€    
4.6.2014 Eva Karaffová 20€    
4.6.2014 Mária Hrušková 50€    
4.6.2014 Mag.Sylvia Michalová 100€    
4.6.2014 Erika Šabíková 20€    
5.6.2014 Lucia Jancova 10€    
6.6.2014 Patrik Neuenfeldt 50€    
6.6.2014 Karolína Štefanová 10€    
9.6.2014 Adriana Bacigalová 5€    
9.6.2014 Miriam Lamperová 20€    
9.6.2014 Ladislav Zakhariaš 20€    
10.6.2014 Adriana Gogová 50€    
10.6.2014 rodina Búriová 10€    
11.6.2014 Adriana Bacigalová 10€    
12.6.2014 Jarmila Novodomská 10€    
13.6.2014 Antónia Janáčová 15€    
15.6.2014 Rastislav Petrech 10€    
16.6.2014 Tatiana krbúšiková 30€    
16.6.2014 Ing.Ján Hutta 15€    
20.6.2014 Roman Magyar 15€    
20.6.2014 Lucia Miková 7€    
20.6.2014 Miriam Weberová 25€    
23.6.2014 Anton Pecár 10€    
26.6.2014 Adriana Gogová 10€    
26.6.2014 Richard Petrech 15€    
27.6.2014 Alena Jančová 10€    
  Spolu: 652€    
         

Júl

       
1.7.2014 Anna Prokopová 30€    
2.7.2014 Veronika Krajčírová 15€    
3.7.2014 Ivana Hrivňáková 75€    
3.7.2014 Mudr.Anna Vyžinkárová 10€    
4.7.2014 Adam Kotász 10€    
7.7.2014 Miriam Lamperová 20€    
7.7.2014     Patrik Neuenfeldt 40€    
8.7.2014 Adriana Bacigalová 5€    
8.7.2014 Dušan Čentéš 10€    
9.7.2014 Katarína Balážová 10€    
14.7.2014 Mária Kúdelová 10€    
15.7.2014 Rastislav Petrech 10€    
15.7.2014 Ladislav Durovič 10€    
15.7.2014 Antónia Janáčová 15€    
15.7.2014 Gabriela Čižová 13€    
15.7.2014 Zuzana Horniaková 100€    
16.7.2014 Ing. Ján Hutta 15€    
22.7.2014 Lucia Miková 7€    
23.7.2014 František Kubásek 50€    
24.7.2014 Garden equipment 100€    
24.7.2014 Zuzana Melišíková-predajňa krásne veci a zákazníci 30€    
26.7.2014 Adriana Gogová 10€    
28.7.2014 Anton Pecár 10€    
28.7.2014 Richard Petrech 15€    
  Spolu: 620    
         

August

       
1.8.2014 Tibor Medveď 50€    
4.8.2014 Alena Jančová 10€    
4.8.2014 Mudr.Anna Vyžinkárová 10€    
5.8.2014 Oľga Szászová 50€    
6.8.2014 Erika Nagyová 25€    
7.8.2014 Miriam Lamperová 20€    
7.8.2014 Adriana Bacigalová 5€    
7.8.2014 Dušan Čentéš 10€    
8.8.2014 Katarína Balážová 10€    
9.8.2014 Ľudmila Petrovičová 8€    
14.8.2014 Garden Equipment 100€    
15.8.2014 Rastislav Petrech 10€    
15.8.2014 Ladislav Ďurovič 10 €    
15.8.2014 Gabriela Čižová 13€    
18.8.2014 Ing. Ján Hutta 15€    
19.8.2014 Antónia Janáčová 15€    
20.8.2014 Lucia Miková 7€    
25.8.2014 Helena Záborská 10€    
26.8.2014 Adriana Gogová 10€    
26.8.2014 Richard Petrech 15€    
27.8.2014 Diana Svrbíková 1€    
29.8.2014 Patrik Neuenfeldt 40€    
 

 

514€    
         

September

       
1.9.2014 Martin Riha 4€    
1.9.2014 Mudr. Anna Vyžinkárová 10€    
3.9.2014 Štefan,Emília Chmelová 6€    
4.9.2014 Garden Equipment 100€    
8.9.2014 Miriam Lamperová 20€    
8.9.2014 Jozef Marschalko 50€    
9.9.2014 Sidónia Chovanová 10€    
9.9.2014 Adriana Bacigalová 5€    
9.9.2014 Dušan Čentéš 10€    
9.9.2014 Katarína Balážová 10€    
10.9.2014 Adriana Bacigalové 20€    
10.9.2014 Júlia, Antonín Baffiový 30€    
13.9.2014 Anna Raczová 8€    
13.9.2014 rodina Búriová 5€    
13.9.2014 Marek Šafár 5€    
14.9.2014 Goga Jotef 10€    
15.9.2014 Rastislav Petrech 10€    
15.9.2014 Ladislav Ďurovič 10€    
16.9.2014 Ing. Ján Hutta 15€    
16.9.2014 Antónia Janáčová 15€    
16.9.2014 Gabriela Čížová 13€    
17.9.2014 Martina Poulová 10€    
22.9.2014 Lucia Miková 7€    
25.9.2014 Lenka Rymarenková 20€    
26.9.2014 Adriana Gogová 10€    
26.9.2014 Richard Petrech 15€    
29.9.2014 Diana Svrbíková 1€    
30.9.2014 Monika Bajnoková 20€    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Naši útulkáči - fenočky, ktoré hľadajú nové domovy...Niektoré hľadajú domov už roky, niektoré prišli do nášho útulku len pred pár týždňami. Všetci však rovnako túžia po svojej rodinke. Album bude stále aktualizovaný, aby ste mali prehľad, ktoré fenočky sú ešte na adopciu. Pri fotkách nájdete popis psíkov aj link na ich album na FB. Ak si nemôžete dovoliť adoptovať si psíka, môžete pomôcť aj dočasnou opaterou či virtuálnou adopciou. V prípade záujmu pomôcť nám kľudne píšte na stastnydomov@gmail.com alebo volajte na 0948 122 272, 0948 330 815. Ďakujeme!

Viac tu: https://stastnydomov-happyhouse.webnode.sk/zvieratka-na-adopciu/fenky/

Naši útulkáči - fenočky, ktoré hľadajú nové domovy...Niektoré hľadajú domov už roky, niektoré prišli do nášho útulku len pred pár týždňami. Všetci však rovnako túžia po svojej rodinke. Album bude stále aktualizovaný, aby ste mali prehľad, ktoré fenočky sú ešte na adopciu. Pri fotkách nájdete popis psíkov aj link na ich album na FB. Ak si nemôžete dovoliť adoptovať si psíka, môžete pomôcť aj dočasnou opaterou či virtuálnou adopciou. V prípade záujmu pomôcť nám kľudne píšte na stastnydomov@gmail.com alebo volajte na 0948 122 272, 0948 330 815. Ďakujeme!

Viac tu: https://stastnydomov-happyhouse.webnode.sk/zvieratka-na-adopciu/fenky/Ozzy je 7 mesačný psík, mix jazvečíka. Je to ešte hravé šteniatko, ktoré si užíva spoločnosť človeka, miluje prechádzky. Vhodný k deťom a aktívnejším ľuďom. Bolo by mu super aj s druhým psíkom. Hľadáme mu zodpovedný domov, kde bude právoplatným členom rodiny. V prípade záujmu volajte 0948122272

OZ Šťastný domov

Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Telefonický kontakt:
Hela: 0948 122 272
Janka: 0948 330 815
Nika: 0949 190 011

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com
Vytvorené službou Webnode